En

Támogatási kérelem

A Szerencsejáték Zrt. támogatási tevékenységét 2015. január 1. napjától a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. végzi.

Amennyiben kérelmet kíván benyújtani, postai úton, aláírva, bélyegzővel és elérhetőségekkel ellátva, dr. Zsiga Marcell ügyvezető úr nevére kell megküldeni. (Levezési cím: 1027. Budapest, Csalogány utca 23-33.)

A Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. hatályos Támogatási Szabályzata értelmében természetes személyeket nem támogat, ezért az ilyen típusú kérelmeket a Társaság elutasítja.

Szociális tárgyú, egyéni segítségkéréseket a Szerencsejáték Zrt. a Magyar Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül támogat. A kérelmeket a 1015. Budapest, Csalogány u. 30-32. címre, dr. Braun Márton vezérigazgató úr részére, postai úton, elérhetőségekkel ellátva kérjük megküldeni.

En