Integrált humán rendszer kialakítása

Pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 11. 23:59

A Szerencsejáték Zrt. nyilvános pályázatot hirdet integrált humán rendszer kialakítására.

A teljes nyilvános pályázati felhívás és kapcsolódó dokumentumai letölthetőek a lap alján.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. november 11. 8.00 óra 30 perc

Eredményhirdetés várhatóan: 2013. november 29.

 

A pályázattal kapcsolatos kérdések és válaszok

1. kérdés

Kérjük, hogy az ajánlat lekészítésének elősegítése érdekében szíveskedjenek a Pályázati felhívás mellékleteit (1-10 sz. mellékleteket) szerkeszthető file formátumban is rendelkezésre bocsátani!

Válasz: A pályázati kiírás kitöltendő mellékleteit a holnapon elérhetővé tettük szerkeszthető formában is.

2. kérdés

A Pályázati felhívás 12. pontja előírja az árajánlat megadásánál a 9. sz. mellékletben meghatározott struktúra követését, azonban a dokumentáció részeként nem találtuk meg a 9. sz. mellékletet. Kérjük ennek szíves megküldését szerkeszthető formátumban!

Válasz: A pályázati kiírás 9. számú mellékletét mind PDF, mind szerkeszthető formában a holnapon elérhetővé tettük.

3. kérdés

A Pályázati felhívás 10. pontjának 4. bekezdése értelmében csak a projekt itt megadott terjedelmű első fázisára kell ajánlatot adni és a további funkciók árazás nélküli időbeli ütemezésére  vár ajánlatot az Ajánlatkérő. Jól értjük, hogy a Pályázati felhívásra benyújtandó ajánlat eredményeként megkötendő szerződés kizárólag a hivatkozott bekezdésben megadott 4 funkcionális terület megvalósítására fog vonatkozni?

Válasz: A Szerencsejáték Zrt intergrált HR rendszer bevezetését tervezi. Minden funkcionális területre várunk részletes árajánlatot  [9. a) sz.  melléklet] A hivatkozott bekezdés az első fázis kötelező funkcióit taglalja, illetve a “további funkciók ütemezésére a szállítótól vár ajánlatot.”

4. kérdés

Szeretnénk megkérdezni, hogy a Pályázati felhívás 6. sz. mellékletét („Üzleti követelményspecifikáció”) is megkaphatnánk-e szerkeszthető verzióban?

Válasz: A pályázati felhívás 6. sz. melléklete („Üzleti követelményspecifikáció”)  a holnapon elérhető szerkeszthető verzióban.

5. kérdés

Pályázati felhívás 7. sz. melléklete: Követelmény_táblázatok, II. Funkcionális követelmények, 3.sz. táblázat: Munkaviszony létesítés, változtatás és megszűntetés

3.1 Kezelni kell az összes foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó jogszabályban foglalt, jogviszony létesítéssel, módosítással, módosulással, megszűnéssel és megszüntetéssel kapcsolatos tevékenységeket, figyelembe véve a foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó szabályok és más jogszabályok kapcsolatát is. 
Kérdés: Milyen módon kell ezeket figyelembe venni? Adatrögzítés vagy bérszámfejtés során? Példákat kérnénk!

Válasz: A 6.3.1. pontban részletesen bemutatott folyamatok támogatását várjuk el.

6. kérdés

3.11 Elvárás a rendszerrel szemben, hogy a tömeges munkaerő mozgásokat támogassa. Kérdés: Milyen tömeges mozgásokat kell támogatni? Kérjük felsorolni! 

Válasz: Tömeges mozgás alatt például egy átszervezéssel összefüggésben felmerülő több munkavállalót érintő változások támogatását várjuk (pl. szervezeti egység, munkakör, stb. változása.)


7. kérdés

Pályázati felhívás 6. sz. melléklete: Üzleti követelmény specifikáció: 6.3.2 Operatív üzleti igények

... vannak olyan adatszolgáltatási igények, melyekben az egész csoportra nézve kell adatokat megadni.
Kérdés: Mi a tartalmuk az anya- és leányvállalatokat átfogó az adatszolgáltatásoknak? Kérjük a fő adattartalmat megadni4

Válasz: Ezen adatszolgáltatások tartalma változó, jellemzően a munkaviszony különböző elemeire irányul, ezeknek kell kinyerhetőnek lennie a rendszerből. 

8. kérdés

A munkatársak felvételekor … előfordulnak Mt és KSZ előírásai szerinti nyilatkozatok.
Kérdés: Ezeket is elő kívánják állítani a rendszerből? Ha igen, melyek ezek?

Válasz: Nem kívánjuk felvételkor a rendszerből előállítani.

9. kérdés

Elvárt, hogy az egyedi munkaügyi sablonokat karban lehessen tartani a rendszerben. Kérdés: A különféle formanyomtatványokra, nyilatkozatokra gondolnak (pl. Munkaügyi adatlap, munkaszerződés, munkaköri leírás)?

Válasz: Itt különféle formanyomtatványokra kell gondolni, mely ugyanebben a fejezetben fentebb felsorolásra került: 
„Igény a rendszerrel szemben legalább a következő dokumentumok nyomtatásának támogatása:

  • Személyügyi adatlap
  • Munkaügyi adatlap
  • Munkaszerződés
  • Munkaköri leírás
  • Javaslat a Munkaszerződés módosítására
  • Munkaszerződés módosítás
  • Munkaviszony megszűntetését tartalmazó dokumentum (Mt. munkaviszony megszűnés fajtánként)
  • Kilépő adatszolgáltatási lap
  • Orvosi beutaló „


10. kérdés

Az adatok múltbéli változása követhető legyen. (Migrálva minden korábbi adat az Oracle HR-ből és a Számorg meghatározott modulokból) 
Kérdés: Milyen típusú adatokra gondolnak (munkaügyi, időadat, béradat)?

Válasz: A munkaviszony létesítés, változás, megszüntetés kapcsán (6.3 pont!) elsődlegesen a személyi és munkaügyi adatokra gondoltunk.

11. kérdés:

Követelmény táblázatok

I. Nem funkcionális követelmények

“1.1 Követelmény a hardware és szoftver platformok teljes szétválaszthatósága” Ez alatt a szállítandó megoldás virtualizált környezetben történő telepítését értjük, melyben a különböző rétegek akár külön környezetben is futhatnak? Amennyiben nem ez a követelmény kérnénk pontosítani.

Válasz: igen.

12. kérdés:

“7.8 Az IHR és az ELOS-INFO között kétirányú adatkapcsolat kialakítása szükséges” és Üzleti követelményspecifikáció “5.4 A bevezetéssel összefüggő futó projektek” 
Jól értelmezzük-e hogy ezek szerint a projekt megvalósítása során a régi ELOS-INFO és az új AEGIS rendszer kapcsolatot is ki kell alakítani? 
Ha a válasz igen akkor ezek szerint két db kétirányú interfész kialakításával tervezzünk a projekt kivitelezése során és ez jelenjen meg a 7.8-as pontban?

Válasz: nem.
Egy interfész kialakítását tervezzük. Az IHR és az ELOS-INFO, majd az ELOS rendszer kiváltását követően az új AEGIS rendszer bevezetésekor az új köztes rendszer (nevezzük például AEGIS-INFO-nak) közötti adatkapcsolat esetében minimális adattartalom változás képzelhető el.

13. kérdés:

II. Funkcionális követelmények

„1.1 A szervezet managment szoftveres támogatása„ Kérdésünk hogy a kiírásban szereplő Cognos Express megoldás tartalmaz-e Cognos TM1 tervező eszköz licenceket?

Válasz: Igen, tartalmaz.

14. kérdés:

„3.13 Elvárás a rendszerrel szemben, hogy támogassa a munkaviszony megszüntetés folyamatát az Mt., a KSZ és az egyéni munkaszerződés előírásainak megfelelően oly módon, hogy a munkaviszony megszüntetés közlésének időpontja alapján adja meg a felmondási időt, végkielégítést, kilépés időpontját.” 
Általános gyakorlat hogy egyedi megállapodások születnek kilépéskor, kaphatnánk néhány SZZRT példát hogy mely esetekben életszerű ezt automatizálni?

Válasz: Nem általános gyakorlat az egyedi megállapodás. Az egyoldalú munkáltatói, vagy munkavállalói munkaviszony megszüntetéskor életszerű a felmondási idő alapján a munkaviszony megszűntetés időpontját és a végkielégítés mérték - munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerinti - „automatikusan” meghatározni.

15. kérdés:

3.14-es sornál hiányzik a követelmény jellege. Kérhetjük ennek pótlását?

Válasz: AK.

16. kérdés:

„4.3 A munkaidő-beosztást a lottózó nyitva tartásához illeszkedően, a napi forgalom figyelembevételével a munkaidő-beosztás tervező programban rögzített és abból kinyerhető beosztás kiadásával és aláírásával a munkáltatói jogkört gyakorló határozza meg.” 
Kérhetnénk a pontosabb kifejtését annak hogy a munkaidő tervek összeállításánál hogyan kell támogatni a forgalmi adatokkal a munkaidő tervezést? Jól gondoljuk-e hogy a lottózók beosztás tervezésénél nem teljesen standardizálható múltbeli forgalmi és beosztás adatokból a terv összeállítása, tehát továbbra is igényel manuális tervezést, azonban az eszköz ezt alapadatokkal és ellenőrzésekkel kell hogy támogassa?

Válasz: A követelmény jellege AK. A múltbeli forgalmi adatok alapján például az adott időszakra jellemző értékek szembe tűnő, vizuális bemutatásával (akciós, halmozódást tartalmazó időszak, egyéb szempontok szerint csoportosítva, stb.), illetve lehetséges a múlt időszak eseményeinek és a tervezés előtt álló időszakra érvényes szempontok ismeretében tegyen javaslatot az optimális foglalkoztatásra, beosztásra.

17. kérdés:

„5.1 Jutalékrendszerhez az alapadatokat fogadni, elemezni kell a jövendő rendszernek ezek alapján jutalékot számfejteni. A kiértékelésnek integráltnak kell lennie a bérszámfejtéssel, azaz az eredmények legyen átemelhető a munkaügyi adatok/bérszámfejtési modulba. Teljesítménybérezéshez az alapadatokon túl szükséges tárolni az egyes bérrészek mértékét és a tömeges bevitelt támogatnia a rendszernek.” 
Kérhetünk információt a jutalék kezelés jelenlegi szabályozásáról, vagy legalább leírást a számítások jelenlegi komplexitásáról? 
Jelen kiírás scopja a teljesítmény managment esetén a teljes értékesítési hálózat vagy kizárólag az alkalmazottak? Amennyiben a teljes értékesítési hálózat, kaphatunk adatot arról hogy milyen megoszlású az értékesítési hálózat szerződéses alapon? (alkalmazott, szerződött partner, társaság, megbízásos egyedi értékesítési díjjal) Amennyiben a hálózat részére kalkulált teljesítmény elemek, elszámolások nem mind számfejtendők, kaphatunk információt a nem számfejtett elszámolások folyamatáról?

Válasz: Jelen kiírás scopja a TM szempontból kizárólag a munkaviszonyban álló munkavállalók. A partneri szerződés szerinti jutalék kifizetés nem tartozik a projekt terjedelmébe. A munkavállalók részére járó jutalék megállapítása a Kollektív Szerződés 5. számú melléklet I. TELJESÍTMÉNYBÉREZÉSI RENDSZEREK részében szabályozottak szerint történik. A lottózók játékonkénti árbevétele, illetve a sorsjegyek jutaléka az ELOS-INFO-ból kerül átvételre, majd az érvényes szabályok szerint a személyesített jutalék egyénenként számfejtésre, illetve játékonként, költséghelyenként (lottózó) feladásra a főkönyv részére.

18. kérdés:

„5.4 A teljesítménymanagment rendszer célja, hogy önértékelés is történjen munkavállalói oldalról, ami történhet kinyomtatott értékelés aláírása által is.”
Hogy képzelik el hogy amennyiben nem elektronikus a kitöltés akkor hogyan kerül vissza az eredmény a rendszerbe?

Válasz: A követelmény jellege AK, a pályázótól várjuk a kifejtést. A TM rendszer kialakítása folyamatban van.

19. kérdés:

„5.8 Nyomtatható/elektronikusan jóváhagyott verzió is legyen elérhető az értékelésekről aláírási lehetőséggel kiegészítve.” 
Jól értelmezzük hogy a már lezárt értékelés nyomtatása és aláíratása, visszacsatolása itt az elvárás?

Válasz: A követelmény jellege AK, a pályázótól várjuk a kifejtést. A TM rendszer kialakítása folyamatban van.

20. kérdés:

„6.5 A nem rendszeres juttatások, költségtérítések esetén biztosítani szükséges, hogy meghatározott formátumban előálló adatok átvétele elsődlegesen betöltéssel történjen.” 
Jól feltételezzük hogy a rendszerünk által megadott fogadási formátumot értjük alatta (pl. Excel sablon)?

Válasz: igen.

21. kérdés:

„6.10 A programmal szemben elvárás, hogy a választható béren kívüli juttatások esetében a rendszer a mindenkori SZJA szabályoknak és a Szerencsejáték Zrt. belső 
Cafetéria Szabályzatának megfeleljen, illetve kezelje az abba foglaltakat.” 
Annak érdekében hogy tudjuk méretezni a szükséges implementációs feladatokat, tudják részünkre biztosítani az SZZRT jelenlegi kafetéria szabályzatát?

Válasz: Kérése alapján elektronikusan csatolva megküldjük a jelenleg hatályos Cafeteria Szabályzatot.

22. kérdés:

„6.12 A rendszer támogassa átvételi elismervények, adatszolgáltatások, személyi kartonok, nyilatkozatok, módosított nyilatkozatok, havi rögzítések lekérdezését, valamint nyomtathatóságát, igény szerinti szintnek megfelelően”
Jól értelmezzük hogy ez a Kafetériára vonatkozó feltétel vagy általános HR igény?

Válasz: általános HR igény.

23. kérdés:

„7.3 A képzésekkel kapcsolatos információk, költségek gyűjtése, nyomon követése és riportozása elvárás. A képzések nyilvántartásának –összhangban a főkönyvi adatokkal – biztosítani szükséges többféle típusú adatszolgáltatás kielégítését” 
Milyen főkönyvi analitika tárolása elvárt az oktatási költségek összehasonlításának érdekében?

Válasz: Az oktatási költségek analitikája legyen szinkronban a szintetikus főkönyvi nyilvántartással.

24. kérdés:

7.1, 7.3, 7,5 és 7.7 pontok 
Jól értelmezzük-e hogy elvárt a teljes hálózat képzési nyilvántartásának egységes és teljes körű kezelése attól függetlenül, hogy a hálózati képzések kezelése milyen mértékben oszlik meg az Értékesítést Támogató Oldal és az IHR között?

Válasz: A teljes hálózat képzési nyilvántartásának egységesnek kell lenni, azonban az IHR scopja az SzZrt. munkavállalóira terjed ki. Az értékesítési partnerek terminálkezelői (személyes közreműködői/munkavállalói) adatait az IHR nem kezeli (17. kérdés).

25. kérdés:

„8.4 Elvárás hogy a jogszabályon alapuló statisztikákat, kötelező adatszolgáltatásokat a rendszer automatikusan generálja” 
Kérnénk ennek az igénynek a pontosítását? Azt értjük alatta hogy a NAV és egyéb szerveknek megfelelő formátumban feljogosított felhasználónak gombnyomásra állítsa elő a rendszer az adatszolgáltatásokat, vagy automatikus futást és megosztást ezen adatokra? (Aggályosnak tartjuk a törvényi statisztikák automata publikálását az analitikus személyi adattartalom miatt.)

Válasz: a feljogosított felhasználók gombnyomásra állítsa elő a rendszer az adatszolgáltatást, majd a megfelelő ellenőrzések után a jóváhagyásra jogosult továbbítja a megadott szervezet/hatóság részére az adatokat.

26. kérdés:

Üzleti követelményspecifikáció

„6.5 Teljesítmény managment és kapcsolódó ösztönző rendszerek” 
Rendszer szintű kérdésünk, hogy milyen körre terjed ki a nem jutalék típusú minőségi teljesítmény elemek kezelése és értéküknek van e visszahatása a jutalék vagy bónusz számításra? (pl. a kiírásban említett KTM mutatók révén, vagy bármely más relációban, például oktatás szintjéhez kötött jutalék szint) 
Elvárt-e hogy a teljes értékelési hálózatra vonatkozóan előálljon-e rendszeres teljesítmény értékelés, és ha igen milyen módon? 
Az IHR projekt scopja-e a nem bérszámfejtett partnerek felé történő elszámolás folyamatának teljes körű lekezelése, ha igen milyen elképzelt folyamattal?

Válasz: A TM kialakítása folyamatban van, megoldási javaslatokat várunk. Az IHR-nek nem scopja a szerződött partnerek köre (17., 24. ).

27. kérdés:

„Követelmények 10. fejezet - Méretezési információk”

Meg tudják adni részünkre a felhasználók számait a következő bontásban? (a jelenlegi adatok alapján a felhasználószámot nem tudjuk pontosan kalkulálni)

- Bér,TB, Adó, Kafetéria adminisztrátorok
- HR, Oktatás és Teljesítményértékelés adminisztrátorok 
- Munkaidő beosztás tervezést végzők 
- Lekérdező felhasználók

Válasz: A pályázók ajánlatainak összehasonlíthatóságia miatt a „Követelmények 10. fejezet - Méretezési információk” szerint adtuk meg az adatokat.

Alábbi táblázatban szerepelnek a HR funkciókat aktívan használók száma:

Típus Jog száma

 

Megjegyzés

 

IHR több modult használók száma KP: 23 HFO - titkárnők
IHR több modult használók száma Régiók: 10 KÉR 4fő+többi régió 2-2fő
Alapvetően munkaidő tervezést használók száma: 32 régiónként 6fő (vezetőkkel)+IJF 4fő+Logisztika 2fő+IT 2fő
Alapvetően Oktatási modult használók száma: 15 11fő kp+régiónként 1fő
Belvárosi Kaszinó Kft.: 4  
SZRT-Service Kft. 2  
Összesen: 86 Teljesítmény Menedzsment nélkül

 

Az aktív felhasználói kör mellett a vezetői szint betekintési jogosultságát szükséges biztosítani.
Ez a kör nagyságrendileg 60 – 70 fő. Az önkiszolgáló felület elérhetőségét biztosítani kívánjuk a vállalatcsoport mindenkori összes aktív munkavállalója számára. (jelenleg 5.1. pont)

28. kérdés:

Végül egy formai kérdés. Nem egyértelmű számunkra a 9. mellékletként definiált struktúra fellelhetősége a dokumentációban, kérhetünk erre iránymutatást hogy hol találjuk?

Válasz: A Pályázati felhívás 12. pontja előírja az árajánlat megadásánál a 9. sz. mellékletben meghatározott struktúra követését. A 9. számú melléklet elérhetősége: „RÉSZLETES AJÁNLATI ÜRLAP” megnevezés alatt (http://www.szerencsejatek.hu/download/012/894/Palyazat_HumanRendzser_IHR_9_Melleklet.pdf) ,illetve szerkeszthető formában tőle jobbra tölthető le.

29. kérdés:

A 6. számú melléklet 10. pontjában szereplő felhasználói számban van-e átfedés?

Válasz: Az összes aktív felhasználó szám 86. Azonban az első két esetben a több modult használó (23+10) = 33 a további négy (munkaidő, oktatás, kaszinó, SZRT-Service)modult is használhatja. A felsorolásban következő négy modult (munkaidő 32, oktatás 15, kaszinó 4, SZRT-Service 2) felhasználók kizárólag az adott modult használják.

30. kérdés:

Van-e olyan felhasználó, aki több sorban is szerepel a funkcionális felosztás miatt?

Ha igen, akkor kérjük megadni a tervezett felhasználók számát a következő bontásban:

·         Központ felhasználók száma:

·         Régiók felhasználóinak száma:

·         Belvárosi Kaszinó Kft. felhasználóinak száma:

·         SZRT-Service Kft. felhasználóinak száma:

Válasz: Nincs.

31. kérdés:

A fenti felhasználói szám felett kell még 60-70 fő vezetővel számolni, akik betekintési jogosultságot kapnak. Ez a szám megegyezik a teljesítménymenedzsment felhasználói körrel, vagy ott kevesebb vezetővel kell számolni? Ha igen, akkor hánnyal?

Válasz: A 86 fős aktív felhasználó szám felett kell még további 60-70 betekintési jogosultságot szükséges biztosítani. A teljesítménymenedzsment rendszer kialakítása folyamatban van, jelenlegi elképzelések szerint a TM felhasználói kör esetében várhatóan nem kell több vezetővel számolni. A pályázati kiírás „Követelmények 10. fejezet - Méretezési információk” a következőt tartalmazza:

„Alábbi táblázatban szerepelnek a HR funkciókat aktívan használók száma:

Típus Jog száma Megjegyzés
IHR több modult használók száma KP: 23 HFO – titkárnők
IHR több modult használók száma Régiók: 10 KÉR 4fő+többi régió 2-2fő
Alapvetően munkaidő tervezést használók száma: 32 régiónként 6fő (vezetőkkel)+IJF 4fő+Logisztika 2fő+IT 2fő
Alapvetően Oktatási modult használók száma: 15 11fő kp+régiónként 1fő
Belvárosi Kaszinó Kft.: 4  
SZRT-Service Kft. 2  
Összesen: 86 Teljesítmény Menedzsment nélkül

 

Az aktív felhasználói kör mellett a vezetői szint betekintési jogosultságát szükséges biztosítani. Ez a kör nagyságrendileg 60 – 70 fő.


Az önkiszolgáló felület elérhetőségét biztosítani kívánjuk a vállalatcsoport mindenkori összes aktív munkavállalója számára. (jelenleg 5.1. pont)”

Pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 11. 23:59 óráig.

Eredményhirdetés: Várhatóan 2013. november 29.

Letölthető dokumentumok

Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheted a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulsz a sütik használatához. További információkat a cookie-k használatáról a „Részletek” gombra kattintva tudhat meg.

Részletek