A Szerencsejáték Zrt. leányvállalatának, a Belvárosi Kaszinó Kft.-nek közérdekű adatai és általános közzétételi listája.

Közérdekű adatok a 2009. évi CXXII. Törvény alapján

Elérhetőségek Belvárosi Kaszinó Kft. 
1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 
Telefonszám: 06-1/224-2839
A testület tagjai

Mészáros László ügyvezető igazgató, Dr. Horváth Edina Mária felügyelő bizottság elnöke, Vágvölgyi Péter András felügyelő bizottsági tag, Szilágyi Attila Csaba felügyelő bizottsági tag

A 2024. május 31-i állapotnak megfelelő adatokért kattintson ide!

A 2023. május 31-i állapotnak megfelelő adatokért kattintson ide!

A 2022. május 31-i állapotnak megfelelő adatokért kattintson ide!

A 2019. május 31-i állapotnak megfelelő adatokért kattintson ide!

A 2018. május 31-i állapotnak megfelelő adatokért kattintson ide!

A 2017. május 31-i állapotnak megfelelő adatokért kattintson ide!

A 2016. május 31-i állapotnak megfelelő adatokért kattintson ide!

A 2015. május 31-i állapotnak megfelelő adatokért kattintson ide!

A 2014. május 31-i állapotnak megfelelő adatokért kattintson ide!

 

Szerződések

2015. I. negyedév - szerződések közzététele
2014. július - szerződések közzététele
2014. márciusi kiegészítés
2014. március - szerződések közzététele
2014. január - szerződések közzététele
2013. február - 2013. július havi szerződések közzététele
2012. október - 2013. március havi szerződések közzététele
2012. január - október havi szerződések közzététele II.
2012. január - október havi szerződések közzététele I.
2011. január - december havi szerződések közzététele

 

2011. évi CXII. Törvény alapján általános közzétételi lista

Szervezeti, személyzeti adatok

Hivatalos név, adatok, elérhetőség Belvárosi Kaszinó Kft.
Székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32. 
Telefon: 06-1/224-2839
Szervezeti felépítés és feladatok  
Vezetők és elérhetőségeik

Mészáros László ügyvezető igazgató 

Telefonszám: 06-1/224-2839

 

Ügyfélkapcsolat és ügyfélfogadás Ügyfélfogadás elektronikus levélben történő előzetes egyeztetés alapján
Testület létszáma, tagjai, elérhetőségei Dr. Horváth Edina Mária - felügyelő bizottság elnöke, Vágvölgyi Péter András - felügyelő bizottsági tag,  Szilágyi Attila Csaba - felügyelő bizottsági tag 

 
A Társaság részvételével működő gazdasági társaságok adatai Nincs / Nincs ellenőrzés-, vagy alárendeltségben működő közfeladatot ellátó szerv
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke / Többségi tulajdonban álló szervezet Nincs tulajdonban álló szervezet
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagja / Létrehozott közalapítvány Nincs 
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye / Alapított költségvetési szerv Nincs 
Sajtótermékek / Alapított lapok Nincs
Felügyeleti szerv Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Alapvető jogszabályok 1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről és 32/2005. (X.21.) PM rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról
Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven Nem országos illetékességű szerv, ill. nem kormányhivatal
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Nem önkormányzat
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése… / Hatósági ügyek Nem hatóság
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások / Közszolgáltatások Nem nyújt közszolgáltatást
Adatbázisok és adatkezelésre vonatkozó adatok Nincs / 32/2005. (X.21.) PM rendelet 55, 57, 59, 68, 69. §-okban a szervre kötelezően előírt adatbázisok / adatkezelés a rendeletben foglaltak szerint
Nyilvános kiadványok Nincs
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza /Döntés előkészítési rendszer, állampolgári közreműködés Nem testületi szervezet
Jogszabálytervezetek A szerv nem vesz részt jogszabálykészítésben
Hirdetmények, közlemények

nincs

Pályázatok, eredmények és indoklásai Nem volt pályázat
Vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai www.szf.hu
Közérdekű adatok igénylése kozerdekuadat.belvarosikaszino@szerencsejatek.hu
Jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés Nincs ilyen feladat
Kötelező statisztikai adatszolgáltatás Nincs ilyen feladat 
Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések Nem volt ilyen szerződéskötés
Közérdekű adatok hasznosítására vonatkozó szerződési feltételek Nincs / Nem került kidolgozásra
Különös és egyedi közzétételi lista Nincs 

 

Gazdálkodási adatok

Számviteli beszámoló

2015. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2013. évi eredménykimutatás

2013. évi kiegészítő melléklet

2013. évi mérleg

2012. évi eredménykimutatás

2012. évi kiegészítő melléklet

2012. évi mérleg

2011. évi eredménykimutatás

2011. évi kiegészítő melléklet

2011. évi mérleg

Foglalkoztatottak létszáma, juttatások

2024. I. negyedéves adatokért kattintson ide!

2023. I- IV. negyedéves adatokért kattintson ide!

2022-es adatokért kattintson ide!

2021. II. negyedéves adatokért kattintson ide!

2021. I. negyedéves adatokért kattintson ide!

2020-as adatokért kattintson ide!

2019-es adatokért kattintson ide!

2018-as adatokért kattintson ide!

2017-es adatokért kattintson ide!

2016-os adatokért kattintson ide!

2015-ös adatokért kattintson ide!

2014-as adatokért kattintson ide!

2013-as adatokért kattintson ide!

2012-es adatokért kattintson ide!

Nyújtott költségvetési támogatások Nem volt
Az ötmillió forintot meghaladó kifizetések A közérdekű adatok a 2009. évi CXXII. Törvény alapján c. részben a "Szerződések"-nél megtalálhatók ezek az adatok.
A nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Nem volt ilyen kifizetés
EU támogatással megvalósult fejlesztések Nem volt
Közbeszerzések Nem volt

 

A Társaságnál 2023. évben elutasított (nem teljesített) közérdekű adatigénylés nem volt. A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételének elérhetősége: https://rolunk.szerencsejatek.hu/hu/leanyvallalataink.

Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheted a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulsz a sütik használatához. További információkat a cookie-k használatáról a „Részletek” gombra kattintva tudhat meg.

Részletek