Az alábbiakban olyan működtetési irányelveket emeltünk ki, amelyekre alappillérként tekintünk, és amelyek kifejezik az etikus, felelős, üzleti gondolkodást a részvényes/tulajdonos és a társaság minden vezetője és munkatársa értékrendjében a szabályaink alkotásakor, követésekor és érvényre juttatásakor.

Etikai irányelvek

Az etikai irányelveket a Társaság Etikai Kódexe foglalja össze, amelynek célja a munkavállalók vonatkozásában, hogy:

 • rögzítse a rájuk vonatkozó erkölcsi magatartási szabályokat,
 • segítséget nyújtson ezek betartásához,
 • tájékoztassa a nyilvánosságot a munkatársaktól elvárható magatartásról,
 • védje a Társaság munkatársait a visszaélésekbe való bevonási kísérletektől, az önkényes munkáltatói intézkedésektől és a megalapozatlan felelősségre vonástól.

>>> Az Etikai Kódex megtalálható itt.

Felelős játékszervezési irányelvek

A felelős játékszervezés olyan tudatos, a törvényi kötelezettségen is túlmutató tevékenységek összessége, amellyel igyekszünk megóvni játékosainkat a túlzásba vitt szerencsejáték káros következményeitől.

Felelős játékszervezési alapelveink:

 • Fokozott figyelmet fordítunk a játékfüggőség kockázatainak ismertetésére, a szenvedélybetegség megelőzésére és kezelésére.
 • 18 év alattiaknak tilos szerencsejátékot eladni, illetve reklámtevékenységgel kiskorúakat megcélozni.
 • A játékosokat segítjük a részvételi szabályok megismerésében, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a kockázatok megismerésével felelősségteljesebb döntést hozhassanak.
 • Tilos szerencsejátékot hitelre eladni, vagy a nyeremény megosztására vonatkozóan bármilyen megállapodást kötni.
 • Tudatosítjuk a játékosokban, hogy a szerencsejáték csak addig szórakozás, amíg nem okoz problémát a mindennapi kapcsolatokban.

A Szerencsejáték Zrt. 2010-ben elnyerte, majd 2013-ban sikeresen megújította a European Lotteries (Európai Lottótársaságok Szövetsége) felelős játékszervezési tanúsítványát. 2011-ben pedig a World Lottery Association ismerte el felelős tevékenységünket, melynek minősítését 2016-ig viselhetjük. A nemzetközi szervezetek a részletes átvilágítás során megállapították, hogy Társaságunk csak olyan játékokat forgalmaz, amelyek nem tartoznak a függőség kialakulásához vezető legveszélyesebb kategóriába.

>>> Bővebb információért kattintson a felelős játékszervezés menüpontra.

Kötelezettségvállalási és beszerzési gyakorlat

Társaságunk nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbtv.) hatálya alá, így annak V. fejezete közzétételre és kommunikációra vonatkozó szabályai sem értelmezhetők a Szerencsejáték Zrt. esetében.

A Szerencsejáték Zrt. a Szervezeti és Működési Szabályzatában határozta meg a kötelezettségvállalás Igazgatósági, felügyelőbizottsági és részvényesi hatáskörébe tartozó döntési rendszerét,  a munkaszervezeten belüli kötelezettségvállalást pedig vezérigazgatói utasítás keretében szabályozta, annak érdekében, hogy a szabályok betartatásával minimalizálja a visszaélések lehetőségét.

Az SZMSZ alapján általános alapelvként:

 • minden 250 millió forintot meghaladó, de 500 millió forintot el nem érő kötelezettségvállalást az Igazgatóságnak, míg
 • minden 500 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalást az Igazgatóság mellett a részvényesnek is jóvá kell hagynia.

A vezérigazgatói utasítás  alapján:

 • az 500 ezer forint alatti kötelezettségvállalás esetében törekedni kell több ajánlat bekérésére,
 • az 500 ezer és 15 millió forint közötti vállalásnál kötelező legalább 3 összehasonlító ajánlat bekérése,
 • a 15 és 150 millió forint közötti kötelezettségvállalásokhoz kötelező a zártkörű pályázati kiírás vagy nyilvános pályázati felhívás,
 • míg a 150 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalás esetében kötelező a nyilvános pályázati felhívás közzététele.

A zártkörű pályázati kiírást egyidejűleg, közvetlenül és azonos módon legalább három – egymástól független – érdekelt részére meg kell küldeni. A pályázati kiírás meghívottjainkat kiválasztási szempontjait dokumentálni szükséges.

A Szerencsejáték Zrt. a veszélyeztető kockázatok megelőzése és csökkentése érdekében a Társasággal kötelezettséget vállaló gazdasági partnerek nyilvános cégadatbázisból származó adatait vizsgálja, pontosítja, szűri és értékeli.

Korrupcióellenes irányelvek

A Szerencsejáték Zrt. Etikai kódexének II. pontjában, a munkavállalóktól elvárt etikai követelmények keretében fogalmazza meg, hogy „a Társaság munkavállalói feladataikat döntéseikben, nyilatkozataikban és cselekedeteikben tisztességesen kötelesek ellátni.”

Az Etikai kódex II./8. pontja szerint, „ha a munkatárs jogellenes, a hivatásetikával vagy a szakmaisággal alapvetően ellenkező, vagy olyan feladatot/utasítást kap, amely visszaéléshez vezethet, akkor erre felhívja a feladat/utasítás kiadójának figyelmét. Ha ő a feladatot/utasítást változatlanul fenntartja, a visszaélés kockázatát írásban kell bejelenteni a feladatot/utasítást kiadó közvetlen felettese felé."

A fentieken túlmenően a munkatársaknak a tudomásukra jutott bűncselekményekre és más súlyosan jogellenes cselekményekre vonatkozó bizonyítékokról, tényekről és gyanúkról – a belső szabályozásokban rögzített módon – tájékoztatniuk kell az illetékes hatóságokat, szerveket.

A Társaság biztosítja, hogy a visszaélést, vagy annak kockázatát jóhiszeműen bejelentő személyt a bejelentése miatt semmiféle hátrány ne érhesse.

Bejelentővédelmi mechanizmus

A Szerencsejáték Zrt. Etikai kódexének II./11. pontja rendelkezik a külső kapcsolatokban felkínált jogtalan előnyök visszautasításáról.

„Ha bárki jogtalan előnyt ígér a munkatárs számára, a következő magatartási elveket kell követni:

 • Vissza kell utasítani a felkínált jogtalan előnyt, és még bizonyítékszerzés céljából sem fogadható el semmi, ami jogtalan.
 • A közvetlen felettest a jogtalan előny felajánlásáról való tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíteni kell.
 • Kezdeményezni kell, hogy annak az ügynek az intézésére, amellyel kapcsolatban jogtalan előnyt ajánlottak fel, lehetőség szerint más munkatársat jelöljenek ki.

Ha a munkatársak tudtán kívül más olyan juttatást vagy más előnyt biztosít számukra, amelyet nem fogadhatnak el, akkor a tudomásszerzést követően arról a lehető legrövidebb időn belül értesíteniük kell közvetlen felettesüket, és a juttatást a lehető legrövidebb időn belül vissza kell szolgáltatni annak, akitől származik.

Amennyiben feltételezhető, hogy a juttatást vagy más előnyt arra tekintettel adták, hogy a munkatárs munkáját jogellenesen befolyásolják, a közvetlen felettes és az Etikai Bizottság elnökének értesítése után a jogszabályokban és az Etikai Kódexben foglalt előírások szerint kell eljárni.”

Az Etikai Kódex II/2. fejezetének 8 pontja előírja, hogy a Társaság biztosítsa, hogy a visszaélést, vagy annak kockázatát jóhiszeműen bejelentő személyt a bejelentése miatt semmiféle hátrány ne érhesse. A III. fejezet külön kitér arra, hogy a bejelentéseket „a Társaság bizalmasan kezeli, a jóhiszemű bejelentő nem szankcionálható.”

Továbbá, az Etikai kódex II/11. pontja kimondja, „Minden olyan helyzetet el kell kerülni, amely alkalmas vagy alkalmassá válhat arra, hogy bárki fenyegetéssel, vagy bármely ellenszolgáltatással, előny ígéretével vagy biztosításával, jogtalan előny nyújtására késztesse a munkatársat. Sem magánéletükben, sem esetleges politikai jellegű kapcsolataikban a munkatársak nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely alkalmas lehetne arra, hogy mások jogtalanul befolyásolják őket.

Kockázatkezelési irányelvek

A Szerencsejáték Zrt. a működésének egészére kiterjedő Integrált Kockázatmenedzsment és Belső Kontroll Kézikönyvben szabályozta az Igazgatóság által jóváhagyott kockázatkezelési irányelveket továbbá a kockázatértékelési szabályokat, annak érdekében, hogy:

 • biztosítsa a részvényesi érdekek érvényesítését,
 • tegye lehetővé a stratégiai célok hatékony elérését,
 • elősegítse a megbízható működtetést, továbbá
 • biztosítsa a megfelelő ellenőrizhetőséget.

 

Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheted a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulsz a sütik használatához. További információkat a cookie-k használatáról a „Részletek” gombra kattintva tudhat meg.

Részletek