Az alábbiakban a közérdekű adatok törvényi hatályáról, a közérdekű adatok igénylésének módjáról, az oldal alján pedig szerződéseinkről tájékozódhat.

A közbeszerzési törvényről

Társaságunk nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbtv.) hatálya alá, mert a hivatkozott jogszabály 5.§ (1) bekezdése meghatározza azt a személyi kört, melyre a közbeszerzési szabályokat alkalmazni kell, és ezen szervezetek fogalmi meghatározásába nem tartozik bele. Erre tekintettel a közbeszerzési törvény V. fejezetének közzétételre és kommunikációra vonatkozó szabályai sem értelmezhetők a Szerencsejáték Zrt. esetében. A Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatói utasítás keretében szabályozza a kötelezettségvállalás eljárásának rendjét, ezáltal minimalizálva a visszaélések lehetőségét. Beszerzési gyakorlatunkról bővebben a Kiemelt irányelvek menüpont alatt tájékozódhat.

A koncesszióról szóló törvényről

A Szerencsejáték Zrt. szerencsejáték szervezésére irányuló tevékenységét a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (továbbiakban: Szjtv.), - nem pedig a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvényben - foglaltak szerint végzi.

A normatív támogatásokról

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 1. mellékletét képező általános közzétételi listájának III. 3. pontja illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) a nem normatív, céljellegű támogatások közzétételi kötelezettsége a Szerencsejáték Zrt. esetében nem értelmezhető. Ez másképpen megfogalmazva azt is jelenti, hogy a Szerencsejáték Zrt. nem tarozik sem az államháztartás központi, sem pedig az önkormányzati alrendszereibe, nincsen közzétételi kötelezettsége.

Az Európai Uniós támogatásokról

A Szerencsejáték Zrt. nem részesül Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztésekben, ezért e tekintetben az Infotv. 1. mellékletét képező általános közzétételi lista III. 7. pontja alapján nincsen közzétételi kötelezettsége.

A közérdekű adatigénylés formái

A Szerencsejáték Zrt. az Infotv. 34.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint az alábbiakban ad tájékoztatást a közérdekű adatigénylés egyedi szabályairól, a jogorvoslati lehetőségekről.

Közérdekű adat megismerése iránt igény az alábbiakban terjeszthető elő:

  • írásban a Társaság postacímén: Szerencsejáték Zrt., 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.; 1539 Budapest, Pf. 751;
  • elektronikus levélben: kozerdekuadat@szerencsejatek.hu
  • telefonon a Szerencsejáték Zrt. ügyfélszolgálati telefonszámain: 06-1-201-05-80 (a hívások rögzítésre kerülnek).

A szóban nem teljesíthető igények megválaszolása az igénylő teljesítéshez szükséges elérhetőségi adatainak rögzítése mellett írásban történik. A szóban vagy írásban benyújtott igénynek a válasz elkészítéséhez legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

  • az igénylő kapcsolatfelvételre alkalmas (nem fiktív) adata(i);
  • az igénylő által kért teljesítés módja;
  • az igényelt közérdekű adatok körének pontos megjelölése.

Jogorvoslat

A Szerencsejáték Zrt. az Infotv. 30.§ által meghatározott esetekben megtagadhatja az igény teljesítését, mely tényről, valamint annak indokairól írásban tájékoztatja az igénylőt. Az igénylő bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához fordulhat jogorvoslatért.

A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igények teljesítését a Vezérigazgatói Kabinet - szükség szerint más szervezeti egységek bevonásával - végzi.

Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheted a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulsz a sütik használatához. További információkat a cookie-k használatáról a „Részletek” gombra kattintva tudhat meg.

Részletek